HİZMETLER

Drenaj Uygulamaları

Drenaj Uygulamaları

Drenaj Uygulamaları

Peyzaj uygulaması yapılan alanlarda drenaj da bir tesviye türüdür. Yağmur suları toprak tarafından emilir.Toprak beslendikten sonra su yüzeysel akışa geçer ve çukurlarda birikir. Bu suların alandan uzaklaştırılması için drenaj yapılır. Drenaj yapılan alanlarda hafif bir eğim(minimum eğim) verilir (genelde %1). Bu çalışma suyun nereden ve ne miktarda geldiğine göre yapılır.