HABERLER

Budamaya Giriş

Budamaya Giriş

Budamaya Giriş

Budama atıkları, yerleşim yerlerinde ağaçların, çalıların veya diğer bitkisel peyzaj öğelerinin budanması ve sökülmesi sonucu oluşan atıklardır. Budama bitkilerin daha güzel, formlu, estetik, daha uzun ömürlü ve sağlıklı olmaları açısından yapılan çalışmalar bütünüdür. Ayrıca budama ağaçların kent şartlarında insanların can ve mal güvenliğini teminat altına almak için yapılan uygulamaları da kapsamaktadır.

Budama atıklarının miktar ve özellikleri işlemin yapıldığı bitkinin cinsi ile doğrudan alakalıdır. Bu atıklar önemli organik madde ve lif kaynağıdır. Budama, projelendirilmeden uygulamaya ve nihai bertarafa kadar bir bütün dahilinde projelendirilmeli ve uygulanmalıdır. Budama sonucu elde edilen malzeme bir atıktan çok önemli bir kaynak olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.